CPB Sp. z.o.o.

Projekty

Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Projekt Nowy zawód – nowa praca!
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe,
w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0162/18.

Więcej informacji na stronie:
www.kobietapotrafi.rze.pl

Zapytania ofertowe:


Projekt "Motywacja, pewność siebie, satysfakcja - kobieta potrafi"
nr RPPK.07.01.00-18-0246/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY - PROJEKTY KONKURSOWE

Więcej informacji na stronie:
www.kobietapotrafi2.rze.pl

Zapytania ofertowe: